O lotach poinformował Siergiej Ryżkow z rosyjskiego resortu obrony.

- Lot obserwacyjny nad terytorium Niemiec odbędzie się pomiędzy 4 a 8 listopada 2019 roku. Samolot wystartuje z lotniska wojskowego Kolonia/Bonn i pokona ok. 1300 km - dodał dyrektor Centrum Zmniejszania Zagrożenia Nuklearnego rosyjskiego resortu obrony.

Ryżkow poinformował również, że inspektorzy odbędą lot na pokładzie rosyjskiego samolotu Tu-154M-LK-1.

Samolot pokona ustaloną wcześniej trasę, a na jego pokładzie znajdą się też niemieccy specjaliści, którzy będą nadzorować wykorzystanie sprzętu rozpoznania znajdującego się na pokładzie.

W tym samym czasie inna grupa inspektorów z Rosji odbędzie lot nad Włochami - w tym przypadku inspektorzy odbędą lot na pokładzie samolotu An-30B.

Traktat o Otwartych Przestworzach został podpisany przez 27 państw 24 marca 1992 roku w Helsinkach. Celem traktatu jest budowa wzajemnego zaufania przez poprawienie mechanizmów kontroli działań wojskowych.

Obecnie stronami Traktatu są wszystkie państwa OBWE.