W 30. Rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. ochrony środowiska", która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Odniesieniem dla wydarzenia był nie tylko list pasterski Episkopatu Polski nt. ochrony środowiska, ale także papieska encyklika „Laudato si'", która poruszała kwestię ekologii w świetle nauki Kościoła Katolickiego.

Czytaj także: HFPC: obawy ws. monitorowania pokazów „Tylko nie mów nikomu"

Papież Franciszek w szczególny sposób wskazał na troskę o Ziemię, jako nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice Laudato si', która jest z pewnością inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego – podkreślił wiceminister Mazurek.

Dlatego Ministerstwo Środowiska podejmuje oraz wspiera działania z zakresu edukacji ekologicznej, które podnoszą stan świadomości ekologicznej społeczeństwa – dodał wiceminister.

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie dla wdrażania oraz utrzymania standardów ochrony środowiska. Stąd niezwykle istotna jest także prezentacja ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich.

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem dla środowiska ma wielowymiarowy charakter. Zgodnie z ustaleniami Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach oraz apelami Papieża Franciszka niezbędne jest szerokie współdziałanie dla zatrzymania zmian klimatu na Ziemi.