Instytucją, która cieszy się największym zaufaniem Polaków, jest wojsko.

W 2016 roku zaufanie wobec armii deklarowało 69 proc. badanych, nieufność - 14 proc., obojętność - 17 proc. W 2017 - odpowiednio74 proc., 12 proc. o 18 proc.

W badaniu z listopada 2020 zaufanie wyraziło 74 proc. ankietowanych (w tym 26,4 proc. - zdecydowanie). Nie ufa wojsku zaledwie 11,5 proc. uczestników (w tym 3,1 proc. zdecydowanie).

Drugie miejsce zajęło NATO , wobec którego zaufanie deklaruje 68,7 proc. badanych (24,5 proc. zdecydowanie, 44,2 proc. raczej). Nieufność do Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraziło 12,2 proc. osób (3,8 proc. zdecydowanie, 8,4 proc. raczej) - pisze Onet.

Ostatnie miejsce na podium pod względem zaufania zajmuje Unia Europejska. Ufa jej 55,4 proc. ankietowanych (przy czym zdecydowanie ufa jej 15,1 proc., a raczej 40,3 proc.). Nieufność wobec UE zgłasza 25,7 proc. osób (14,2 proc. zdecydowanie i 11,5 proc. raczej).

Policja cieszy się zaufaniem 45,4 proc. respondentów (zdecydowanie ufa jej 14,2 proc.). Brak zaufania deklaruje 32,8 proc. ankietowanych (zdecydowany - 10,2 proc.).

Znacząco spadło zaufanie do Kościoła katolickiego.

W 2016 roku tej instytucji ufało 58 proc. badanych, nieufność zgłaszało 24 proc., a obojętność - 18 proc. Rok później te odsetki kształtowały się odpowiednio: 53, 28 i 19 proc.

Autopromocja
FORUM ESG

Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ

W listopadzie 2020 roku Kościołowi ufa 40,4 proc. badanych (zdecydowanie - 17,9 proc.) Nieufność deklaruje 42,4 proc. (zdecydowaną - 18 proc.).

Kolejne miejsca w rankingu zajmują sądy (zaufanie 34,1  proc., nieufność 46,3 proc.), rząd (zaufanie 33,7, nieufność 56,8),  parlament (zaufanie 27,1, nieufność 53).

Na samym końcu uplasował się Trybunał Konstytucyjny. Ufa mu 26,4 proc. badanych (zdecydowanie - 8,3 proc.), nie  ufa - 52,8 proc. (zdecydowanie - 43,7).

Omówienie sondażu na Onet.pl.