- Sądzę, że jest niezbędne stworzenie całościowego programu państwowego ochrony przed fizyczną i psychiczną przemocą w rodzinie, zarówno ze strony męża, jak i żony. Po pierwsze, społeczeństwo musi porzucić stereotyp, że tylko kobieta może być ofiarą domowej przemocy. To krok w stronę równości. Po drugie, należy otworzyć centra dla wszystkich ofiar domowej przemocy w dużych miastach i ośrodkach regionalnych. I specjaliści od sytuacji w których ofiarami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinny tam pracować - powiedziała Afansiejewa w rozmowie z agencją RIA.

Rosyjska senator: Przemoc kobiet jest społecznie akceptowalna

Według rosyjskiej senator dziś społeczeństwo zwraca dużo uwagi na kobiety, które ulegają przemocy domowej, co jest słuszne, ale jednocześnie przypadki przemocy kobiet wobec mężczyzn nie są rejestrowane, nie ma oficjalnych statystyk na ten temat.

- Co więcej przemoc kobieca, bądźmy szczerzy, jest nadal społecznie akceptowalna. (...) Uważa się, że mężczyźni są fizycznie silniejsi, co oznacza, że łatwiej jest im uniknąć domowej przemocy. Ale przemoc nie ma tylko formy fizycznej. Manipulowanie pieniędzmi, dziećmi, kwestia ratowania małżeństwa. Czy nie dlatego mężczyźni po ukończeniu 40. roku życia umierają na zawał znacznie częściej niż kobiety? - pytała senator.

Afansiejewa mówiła też, że sytuacja przemocy w rodzinie ma skrajnie negatywny wpływ na dzieci.

Senator z Rosji chce walczyć z "uprzedzeniami w świadomości społecznej"

Senator przekonywała przy tym, że w Rosji większość par żyje "w harmonii i miłości". - Jest tylko niezbędne dokonanie zmiany oczywistych uprzedzeń w świadomości społecznej, w której jedna strona jest wysuwana na pierwszy plan, a o drugiej się milczy - podsumowała.