Polska - podobnie jak cały świat - boryka się w 2022 roku z inflacją, która w naszym kraju osiągnęła poziom 17,9 proc., najwyższy od grudnia 1996 roku. Ekonomiści spodziewają się, że w najbliższych miesiącach inflacja może dojść nawet do 20 proc.

Według prognoz Komisji Europejskiej Polska w 2023 roku zanotuje spadek tempa wzrostu PKB do 0,7 proc. (w 2022 roku wzrost PKB w Polsce ma wynieść, według prognoz KE, 4 proc., a w 2024 roku - 2,6 proc.

Według szacunków KE Polska, w 2023 roku, będzie nadal borykać się z wysoką inflacją (w skali roku - 13,8 procent).

Czytaj więcej

GUS: Inflacja nadal rośnie. W październiku doszła do 17,9 procent

Z sondażu SW Research dla rp.pl z połowy października wynika, że trzech na czterech Polaków spodziewa się, że inflacja przekroczy w Polsce 20 proc. Z kolei z sondażu CBOS wynika, że w październiku silne lub bardzo silne odczuwanie inflacji deklarowało 86 proc. respondentów.

Z kolei z opublikowanego niedawno raportu NBP wynika, że inflacja w Polsce nawet w 2025 r. nie wróci do celu banku centralnego, tj. 2,5 proc. rocznie.

Czytaj więcej

Ujawniono raport NBP: bank centralny nie docenia uporczywości inflacji

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak - ich zdaniem - zmieni się sytuacja ekonomiczna ich i ich rodziny w 2023 roku.

Na tak zadane pytanie 55,4 proc. respondentów odpowiedziało: "pogorszy się".

Zdaniem 9,4 proc. ankietowanych sytuacja ekonomiczna ich i ich rodziny poprawi się.

23 proc. badanych nie spodziewa się zmiany swojej sytuacji ekonomicznej.

12,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Ze zdaniem, że sytuacja finansowa rodziny pogorszy się, częściej zgadzają się kobiety (61%) niż mężczyźni (50%). Obawa przed zmianą na gorsze rodzinnej sytuacji ekonomicznej w przyszłości rośnie wraz z wiekiem respondentów (42% - badani do 24 roku życia, 66% - badani, którzy skończyli 50 lat). Prawie dwie na trzy osoby (63%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym są zdania, że kondycja finansów ich rodziny ulegnie pogorszeniu w nadchodzącym roku. Sześciu na dziesięciu badanych z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz taki sam odsetek osób mieszkających w miastach liczących między 100 a 199 tys. mieszkańców obawia się gorszej sytuacji ekonomicznej we własnej rodzinie w 2023 roku – częściej niż pozostali badani - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 listopada 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.