Na pytanie o obawę przed militarna agresją Rosji na Polskę, twierdząco odpowiedziało 61,1 proc. respondentów biorących udział w sondażu.

"Zdecydowane" obawy odczuwa 25,2 proc. z nich, "raczej" agresji obawia się 35,9 proc.

Tę pierwszą odpowiedź wskazało 37 proc. kobiet i 13 proc. mężczyzn, osoby  powyżej 70 r.ż. (47 proc.) i młodsi do 39 lat (23 proc.).

Zdecydowane obawy odczuwa więcej wyborców PiS 934 proc.) niż opozycji (13 proc.).

Obaw przed rosyjską agresja nie odczuwa łącznie 35,4 proc. pytanych.

Zdecydowanie nie ma obaw 11 proc. z nich. Są to na ogół mieszkańcy wsi (32 proc.), 27 proc. wyborców PiS i 29 proc. sympatyków opozycji.

Odpowiedź "raczej nie" wskazało więcej mężczyzn niż kobiet (36 proc. do 13 proc.), osoby w wieku 30-39 lat (32 proc.) oraz 40-49 lat (31 proc.).

3,6 proc. pytanych nie miała zdania.