Z badania wynika jednocześnie, że 12 proc. Rosjan nie zaobserwowało szybszego niż wcześniej wzrostu cen, a 3 proc. uważa, że tempo wzrostu cen spadło. Taki sam odsetek badanych uważa, że ceny w Rosji w ciągu miesiąca nie zmieniły się. 1 proc. badanych uważa, że ceny w Rosji w ciągu miesiąca spadły.

Czytaj więcej

Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich: Rosjanie rusyfikują szkoły w Mariupolu

Jeśli chodzi o oczekiwania badanych dotyczące kolejnego miesiąca - 20 proc. ankietowanych uważa, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas. 32 proc. badanych sądzi, że ceny będą rosły w normalnym tempie, a 14 proc. jest zdania, iż tempo wzrostu cen zwolni. Taki sam odsetek ankietowanych uważa, że ceny w Rosji przyszłym miesiącu nie zmienią się.

1 proc.

Tylu Rosjan uważa, że ceny w Rosji w ciągu miesiąca spadły

Z kolei 7 proc. respondentów jest przekonanych, iż w przyszłym miesiącu ceny w Rosji spadną.

Sondaż przeprowadzono między 13 a 15 maja na grupie ok. 1,5 tys. pełnoletnich mieszkańców Rosji z 104 miejscowości w 53 obwodach kraju.

W kwietniu poziom inflacji w Rosji wyniósł 17,8 proc.