Sondaż: 67,7 proc. Polaków odczuło spadek poziomu życia w związku z inflacją

"Czy w ostatnich sześciu miesiącach odczuła Pani/odczuł Pan obniżenie poziomu życia w związku z wzrostem cen?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 08.05.2022 10:35

Sondaż: 67,7 proc. Polaków odczuło spadek poziomu życia w związku z inflacją

Foto: PAP, Albert Zawada

Z wstępnych szacunków GUS wynika, że w kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych podskoczyły o 2 proc. w stosunku do marca. Rok do roku ceny wzrosły o 12,3 proc. - co jest najwyższym poziomem inflacji od 1997 roku, gdy inflacja w skali roku wynosiła 14,9 proc.

Inflacja w Polsce utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.) od listopada 2019 roku. W tym czasie tylko raz (w grudniu 2020 roku) spadła nieznacznie poniżej celu inflacyjnego NBP (wyniosła wówczas 2,4 proc.).

Czytaj więcej

Sondaż: Druga kadencja dla Glapińskiego? Przeciw niemal połowa Polaków

W związku z rosnącą inflacją NBP zaczął w ostatnich miesiącach gwałtownie podnosić stopy procentowe - obecnie ich główny wskaźnik osiągnął poziom 5,25 proc. Prezes NBP, Adam Glapiński, zapowiada kolejne podwyżki stóp w najbliższych miesiącach.

Według najnowszych prognoz NBP inflacja w Polsce będzie utrzymywać się na poziomie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (wynosi ona 3,5 proc.) zarówno w 2022, jak i 2023 roku. Do końca 2022 roku inflacja ma utrzymywać się na poziomie powyżej 10 proc.

Z wstępnych szacunków GUS wynika, że w kwietniu paliwa do prywatnych środków transportu podrożały w kwietniu o 27,8 proc. rok do roku po 33,5 proc. w marcu. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 12,7 proc. rok do roku po zwyżce o 9,2 proc. w marcu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca towary z tej kategorii podrożały o 4,2 proc. - najbardziej w tym stuleciu.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy w ostatnich sześciu miesiącach odczuli obniżenie poziomu życia w związku z wzrostem cen.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 67,7 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 20,4 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 11,9 proc. respondentów.

- Częściej wskazują na to kobiety (71%) wobec 64% mężczyzn. Przekonanie o obniżeniu poziomu życia z powodu rosnących cen jest na porównywalnym poziomie we wszystkich grupach wiekowych (66%-68%). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, największy odsetek wskazujących na obniżenie swojego poziomu życia jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (79%). W tej grupie jest też najmniej odpowiadających negatywnie na to pytanie (12%). Najrzadziej pogorszenie swojej sytuacji materialnej potwierdzają osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (49%), a 29% odpowiada w tej sprawie przecząco. Pod względem dochodów zbliżone odsetki - około 2/3 badanych - z poszczególnych grup dochodowych wskazuje na pogorszenie swojej sytuacji (66-71%), jednak wśród osób z najniższym dochodem (do 1000 PLN miesięcznie) oraz z najwyższym (5000 PLN i więcej) najwyższe są odsetki tych, którzy nie potwierdzają obniżenia swojego poziomu życia (po 25%). Ze względu na wielkość miejsca zamieszkania najczęściej obniżenie poziomu życia sygnalizują mieszkańcy miast 200-499 tys. mieszkańców (76%), a najrzadziej mieszkańcy wsi (64%) oraz największych miast (500 tys. i więcej mieszkańców (65%). Mieszkańcy największych miast również najczęściej odpowiadają na to pytanie negatywnie – co czwarty z nich. Badani z miast 20-99 tys. Mieszkańców najrzadziej zaprzeczają pogorszeniu swojej sytuacji (16% odpowiedzi „nie”) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3.05-4.05.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.


Z wstępnych szacunków GUS wynika, że w kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych podskoczyły o 2 proc. w stosunku do marca. Rok do roku ceny wzrosły o 12,3 proc. - co jest najwyższym poziomem inflacji od 1997 roku, gdy inflacja w skali roku wynosiła 14,9 proc.

Inflacja w Polsce utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.) od listopada 2019 roku. W tym czasie tylko raz (w grudniu 2020 roku) spadła nieznacznie poniżej celu inflacyjnego NBP (wyniosła wówczas 2,4 proc.).

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
Sondaż: Czy zdaniem Polaków za pożarami w Polsce mogą stać rosyjskie służby?
Społeczeństwo
Co z końmi na szlaku do Morskiego Oka? Rząd przedstawił ustalenia
Społeczeństwo
Morskie Oko: Starosta tatrzański tłumaczy dlaczego meleksy nie mogły zastąpić koni
Społeczeństwo
Rada Języka Polskiego ogłasza rewolucję. Nazwy mieszkańców miast wielką literą. Są też inne, ważne zmiany
Społeczeństwo
Będą kopali groby na czas. Zaskakujący konkurs