Z wstępnych szacunków GUS wynika, że w kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych podskoczyły o 2 proc. w stosunku do marca. Rok do roku ceny wzrosły o 12,3 proc. - co jest najwyższym poziomem inflacji od 1997 roku, gdy inflacja w skali roku wynosiła 14,9 proc.

Inflacja w Polsce utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.) od listopada 2019 roku. W tym czasie tylko raz (w grudniu 2020 roku) spadła nieznacznie poniżej celu inflacyjnego NBP (wyniosła wówczas 2,4 proc.).

Czytaj więcej

Sondaż: Druga kadencja dla Glapińskiego? Przeciw niemal połowa Polaków

W związku z rosnącą inflacją NBP zaczął w ostatnich miesiącach gwałtownie podnosić stopy procentowe - obecnie ich główny wskaźnik osiągnął poziom 5,25 proc. Prezes NBP, Adam Glapiński, zapowiada kolejne podwyżki stóp w najbliższych miesiącach.

Według najnowszych prognoz NBP inflacja w Polsce będzie utrzymywać się na poziomie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (wynosi ona 3,5 proc.) zarówno w 2022, jak i 2023 roku. Do końca 2022 roku inflacja ma utrzymywać się na poziomie powyżej 10 proc.

Z wstępnych szacunków GUS wynika, że w kwietniu paliwa do prywatnych środków transportu podrożały w kwietniu o 27,8 proc. rok do roku po 33,5 proc. w marcu. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 12,7 proc. rok do roku po zwyżce o 9,2 proc. w marcu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca towary z tej kategorii podrożały o 4,2 proc. - najbardziej w tym stuleciu.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy w ostatnich sześciu miesiącach odczuli obniżenie poziomu życia w związku z wzrostem cen.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 67,7 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 20,4 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 11,9 proc. respondentów.

- Częściej wskazują na to kobiety (71%) wobec 64% mężczyzn. Przekonanie o obniżeniu poziomu życia z powodu rosnących cen jest na porównywalnym poziomie we wszystkich grupach wiekowych (66%-68%). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, największy odsetek wskazujących na obniżenie swojego poziomu życia jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (79%). W tej grupie jest też najmniej odpowiadających negatywnie na to pytanie (12%). Najrzadziej pogorszenie swojej sytuacji materialnej potwierdzają osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (49%), a 29% odpowiada w tej sprawie przecząco. Pod względem dochodów zbliżone odsetki - około 2/3 badanych - z poszczególnych grup dochodowych wskazuje na pogorszenie swojej sytuacji (66-71%), jednak wśród osób z najniższym dochodem (do 1000 PLN miesięcznie) oraz z najwyższym (5000 PLN i więcej) najwyższe są odsetki tych, którzy nie potwierdzają obniżenia swojego poziomu życia (po 25%). Ze względu na wielkość miejsca zamieszkania najczęściej obniżenie poziomu życia sygnalizują mieszkańcy miast 200-499 tys. mieszkańców (76%), a najrzadziej mieszkańcy wsi (64%) oraz największych miast (500 tys. i więcej mieszkańców (65%). Mieszkańcy największych miast również najczęściej odpowiadają na to pytanie negatywnie – co czwarty z nich. Badani z miast 20-99 tys. Mieszkańców najrzadziej zaprzeczają pogorszeniu swojej sytuacji (16% odpowiedzi „nie”) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3.05-4.05.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.