"Putin musi pokazać swój sukces do 9 maja. Zrobi wszystko, aby za pomocą wszelkich środków przeprowadzić referendum i powiedzieć, że "mieszkańcy obwodu chersońskiego" proklamowali "Chersońską Republikę Ludową" i chcą przyłączyć się do Rosji. Zostanie to przedstawione jako jedno ze zwycięstw rosyjskich sił okupacyjnych na terytorium Ukrainy. Następnym krokiem może być obwód zaporoski... obwód odeski... Jest to strategia Putina, którą próbuje on realizować na terytorium niepodległych państw byłego Związku Radzieckiego - Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Czytaj więcej

Putin może w Dniu Zwycięstwa wypowiedzieć Ukrainie wojnę

Jak zauważono, taktyka na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy polega na ustanowieniu ścisłej kontroli nad terytorium przez organy ścigania i wyznaczeniu marionetek na stanowiska we władzach lokalnych, które będą wykonywać wszystkie polecenia Kremla.

Jednak według przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego, opór i aktywna postawa obywateli Ukrainy na tymczasowo okupowanych terytoriach może udaremnić referendum i wszystkie plany okupantów dotyczące utworzenia tak zwanej "Chersońskiej Republiki Ludowej".

Ukraińcy ostrzegali w ostatnim czasie, że rosyjskie wojsko przygotowuje szereg pseudoreferendów w celu "zalegalizowania" administracji okupacyjnej. W szczególności, według danych ukraińskiego wywiadu, przygotowywane jest "referendum" w sprawie utworzenia pseudorepubliki "Chersońska Republika Ludowa" i uznania władzy okupacyjnej na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego.