Instytut Spraw Publicznych razem z National Democratic Institute (NDI) przeprowadził pod koniec kwietnia badanie poświęcone temu w jaki sposób władze dużych polskich miast komunikują się z mieszkańcami i mieszkankami, w jaki sposób włączają ich w podejmowanie decyzji oraz jak te działania oceniają sami zainteresowani.

Z badania wynika, że większość ankietowanych interesuje się wydarzeniami w swoim mieście (od 93 do 96 proc.),  Najczęściej wiedzę o tym co się dzieje w mieście czerpią ze strony internetowej urzędu miasta (od 70 proc. w Łodzi do 81 proc. w Gdańsku), powierzchni reklamowych na przystankach i w komunikacji (w Gdańsku i Krakowie - 79 proc., w Łodzi - 71 proc.), ale też ze stron lokalnych na portalach internetowych (79 proc. we Wrocławiu, 78 proc. w Warszawie).

Najbardziej niezadowoleni z komunikacji miasta z mieszkańcami są mieszkańcy Łodzi (26 proc. niezadowolonych, w tym 7 proc. całkowicie niezadowolonych) i Warszawy (21 proc. niezadowolonych, w tym 8 proc. całkowicie niezadowolonych); najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Gdańska (76 proc., w tym 17 proc. całkowicie zadowolonych).

Ankietowani pytani o najistotniejsze problemy w mieście wskazują najczęściej: politykę proekologiczną, w tym poprawę jakości powietrza, rozwój terenów zielonych, transportu ekologicznego i odzysk odpadów - w Krakowie za najistotniejszy problem uważa tę kwestię 34 proc. respondentów, we Wrocławiu - 26 proc., w Warszawie - 21 proc.; transport publiczny, w tym lokalizacja przystanków, planowanie nowych połączeń, opłaty za korzystanie - we Wrocławiu - 23 proc., w Krakowie - 22 proc., w Gdańsku - 21 proc.; oraz działanie lokalnej służby zdrowia - w Warszawie - 22 proc., we Wrocławiu - 18 proc., w Łodzi - 17 proc.

Pytani o osiągnięcia władz miasta w obecnej kadencji na brak osiągnięć wskazują najczęściej mieszkańcy Warszawy (34 proc.), Gdańska i Krakowa (po 27 proc.).

W Warszawie za największe osiągnięcie mieszkańcy uważają budowę metra (15 proc.), w Krakowie - dofinansowanie do wymiany pieców (9 proc) oraz budowę i remont parków/terenów zielonych (8 proc.), w Gdańsku i w Łodzi - budowę i remont dróg, ulic, tunelów i wiaduktów (13 proc.), a we Wrocławiu - budowa i remont linii tramwajowej (13 proc.).

Zmianę sytuacji w mieście najbardziej negatywnie oceniają mieszkańcy Warszawy i Krakowa. W Warszawie sytuacja pogarsza się zdaniem 38 proc. respondentów (zdaniem 14 proc. zdecydowanie się pogarsza), w Krakowie - zdaniem 34 proc. (zdecydowanie się pogarsza zdaniem 8 proc.). Najlepiej zmianę sytuacji w mieście oceniają mieszkańcy Łodzi, Gdańska i Wrocławia - sytuacja w tych miastach poprawia się zdaniem - odpowiednio - 64, 62 i 62 proc.

Badanie przeprowadzono na próbie reprezentatywnej grupie 1800 osób z pięciu polskich miast: Gdańska, Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia.