Moderatorem debaty był redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Bogusław Chrabota. W dyskusji brali udział m.in. ambasador Szwajcarii w Polsce Andrej Motyl, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz, Andrzej Rzońca z Forum Obywatelskiego Rozwoju, dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Ulrich Schwendimann oraz Wojciech Kostrzewa, Prezes Grupy ITI.

Uczestnicy debaty zwracali uwagę m.in. na znaczenie wzajemnego zaufania obywateli do państwa, które - jak tłumaczyli uczestnicy dyskusji - jest fundamentem dobrze stanowionego i przestrzeganego prawa. Z kolei zaufanie między rządem a biznesem jest - jak mówił dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej Ulrich Schwendimann - fundamentem rozwoju gospodarczego.

Prezes Grupy ITI podkreślał natomiast, że dialog i konsultacje z przedstawicielami biznesu są niezbędne dla stanowienia prawa, które wspierać będzie rozwój i zasobność społeczeństwa.

Z kolei minister Emilewicz zwróciła uwagę, że na sukces Szwajcarii składają się endemiczne cechy szwajcarskiego społeczeństwa, które nie są możliwe do bezpośredniej implementacji w Polsce.