Ustawa w tej sprawie, w ostatni wtorek przegłosowana w maltańskim parlamencie, zostanie wkrótce podpisana przez prezydenta, a w nadchodzący weekend zostanie uchwalona.

Tym samym Malta zalegalizuje uprawę i posiadanie konopi na własny użytek, Każda osoba pełnoletnia, po ukończeniu 18. roku życia, będzie mogła uprawiać w domu do 4 roślin i przechowywać do 50 g suszu.

Przechowywanie nadmiernej ilości suszu, do 28 g, będzie skutkowało grzywną w wys. 50-100 euro, bez innych konsekwencji prawnych. Osoby poniżej 18 roku życia, przyłapane na posiadaniu narkotyku, staną przed specjalną komisją, która zadecyduje o ewentualnej kurateli, ale nie zostaną zatrzymane.

Czytaj więcej

Zielone światło dla liberalizacji prawa o marihuanie

Na wysokie grzywny, 300-500 euro, zostaną skazane osoby, które będą zażywać marihuanę w obecności dzieci.

Legalną uprawę konopi będą mogły prowadzić legalne kluby non-profit, które będą dystrybuować środek wśród swoich członków, ale maksymalnie 7 gramów na głowę dla 500 osób dziennie. Co miesiąc będą mogły również rozprowadzać do 20 nasion konopi dla każdego członka klubu. Kluby te będą się musiały znajdować nie mniej niż 250 m od szkoły czy innej placówki edukacyjnej.

Owen Bonnici, maltański minister ds. badań naukowych, innowacji i koordynacji strategii postcovidowej powiedział, że jego rząd nie chce zachęcać do rekreacyjnego stosowania narkotyków, ale nie ma dowodów na to, że stosowanie marihuany powoduje uzależnienie powodujące następnie sięganie po twardsze narkotyki.

Bonnici stwierdził, że coraz więcej jest dowodów na to, że stosowanie prawa "twardej pięści" wobec osób zażywających marihuanę było "nieproporcjonalne i niesprawiedliwe" i przyczyniało się do cierpień ludzi, którzy prowadzą przykładne życie, a kryminalizacja konopi wpychała ich w "szpony przestępczości".

Zmiana podejścia wielu rządów europejskich jest następstwem decyzji ONZ z grudnia ubiegłego roku o usunięciu konopi indyjskich z wykazu leków uznanych za potencjalnie uzależniające i niebezpieczne oraz mające niewielkie lub żadne zastosowanie terapeutyczne.

Choć w Europie krajem, który jest kojarzony ze swobodą korzystania z marihuany, jej legalnym posiadaniem i handlem jest Holandia, to w rzeczywistości władze  stosują tam jedynie "politykę tolerancji". Choć używanie konopi karalne nie jest, to karze podlega już jej posiadanie, uprawa i dystrybucja. Holandia planuje przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do regulacji produkcji marihuany.