Obecnie 34 proc. osób opowiada się za tym, że pary tej samej płci pozostające w intymnym związku powinny mieć prawo do publicznego pokazywania swojego sposobu życia. 57 proc. ankietowanych CBOS uważa, że nie powinni mieć takich praw.

W Polsce stopniowo wzrasta liczba osób, które uważają, że takie prawa powinny parom jednopłciowym przysługiwać. W 2005 roku odpowiadało tak 16 proc. ankietowanych, w 2013 roku 30 proc. Dwa lata temu taką odpowiedź wskazało 28 proc. respondentów.

Czytaj więcej

Nie wygasa spór o uchwały anty-LGBT

Również 34 proc. osób uważa, że pary jednopłciowe powinny mieć prawo do zawierania związków małżeńskich. Innego zdania jest 56 proc. badanych. 

Dla porównania w 2019 roku odpowiedziało za 29 proc. osób, a w 2001 roku 24 proc.

Najmniej odpowiedzi "tak" było przy pytaniu dotyczącym adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Za takim prawem opowiada się 16 proc. osób. Przeciwko jest 75 proc. ankietowanych.  

Dwa lata temu za prawem do adopcji dzieci przez pary tej samej płci opowiedziało się 9 proc. respondentów. Najniższe poparcie dla takiego prawa - 6 proc. było w badaniach przeprowadzonych w latach 2005, 2008 i 2010.

Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 września 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób.