Medale wręczyli odznaczonym Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, oraz Jacek Majchrowski, prezydenta Krakowa.

Prof. Jan Ostrowski jest wybitnym polskim historykiem sztuki. To dzięki jego kilkudziesięcioletniej pracy na stanowisku dyrektora Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu” placówka zyskała międzynarodowy rozgłos. Prof. Ostrowski jest też uczonym, wykładowcą akademickim, prezesem Państwowej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, autorem ok. 300 publikacji.

Mieczysław Kozłowski przez ponad 20 lat był dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie – kierował nim w latach 1985–2007. Z małej szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych, jaką była w 1985 roku, z 77 uczniami, stworzył w 2007 roku placówkę składającą się z dziewięciu szkół i dwóch internatów, do której uczęszczało 679 osób. Doprowadził do stworzenia od podstaw siedmiu pracowni komputerowych z nowoczesnym oprogramowaniem i technologiami wspomagającymi, oraz unowocześnił metody nauczania dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, tworząc zespoły ds. technik stosowanych w trakcie matur, odpowiedzialne także za komputeryzację i informatyzację dydaktyki.

Cracoviae Merenti to najwyższe odznaczenie przyznawane przez władze Krakowa

Kazimierz Barczyk to znany krakowski samorządowiec, społecznik, prawnik, sędzia i adwokat. W latach 1990–1993 był pierwszym – po odrodzeniu samorządu terytorialnego – przewodniczącym Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a później radnym Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Poseł na Sejm I i III kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, zastępca przewodniczącego i sędzia Trybunału Stanu, przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego. Czynny adwokat i radca prawny. Barczyk jest też założycielem i przewodniczącym powołanego do życia w 1991 r. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz współzałożycielem (1993), a następnie przewodniczącym Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich z siedzibą w Krakowie – obecnie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej organizacji samorządów terytorialnych w Polsce, skupiającej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach.