Aż 75,5 proc. ankietowanych Polaków odpowiedziała "tak" na pytanie, czy niezadowoleni wyborcy powinni mieć prawo odwołać posła, nawet w czasie trwania jego kadencji.

Dotychczas jedyną metodą odebrania mandatu są wybory.

80 proc.

ankietowanych w wieku 18-29 jest za możliwością odwołania posła w trakcie kadencji

"Zdecydowanie" chciałoby wprowadzenia takich przepisów 46,64 proc. respondentów. "Raczej tak" odpowiada 28,84 proc. pytanych.

Nie popiera takiego rozwiązania tylko 15,2 proc. ankietowanych, a zdecydowanie go nie chce 6,33 proc. badanych.

Zdania na ten temat nie ma 9,4 proc.

Najwięcej zwolenników przedterminowego odwoływania posłów jest wśród ludzi młodych. W grupie wiekowej 18-29 lat takie rozwiązanie popiera prawie 80 proc. respondentów.

Najmniejszym powodzeniem "zwalnianie" posłów ciszy się wśród 50-latków. "Tak" odpowiedziało 67,7 proc. badanych w tym wieku.

Badanie opinii Polaków Instytutu Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) zostało przeprowadzone w dniach 1-3 września 2021 r. metodą CATI na reprezentatywnej próbie N=1000 pełnoletnich Polaków.

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły