Irlandzki Wyższy Sąd Apelacyjny zapytał TSUE o to, co ma brać pod uwagę, badając, czy wydać zgodę, czy też odmówić wydania do Polski naszego obywatela, podejrzanego o udział w gangu. Polski sąd wystawił na niego europejski nakaz aresztowania (ENA). Irlandzki sąd uznał, że ostatnie reformy przeprowadzane przez polski rząd na tyle silnie mogą ograniczać niezależność sądownictwa, że podejrzany może nie mieć możliwości skorzystania w pełni z prawa do rzetelnego procesu. Irlandzki sąd przywołał krytyczną wobec „dobrej zmiany" w polskich sądach opinię Komisji Weneckiej i zastosowanie wobec Polski unijnej procedury ochrony praworządności.

„Rozstrzygnięcie pozwalające na odmowę wykonania europejskiego nakazu aresztowania ze względu na naruszenie praworządności w Polsce stanowiłoby wkroczenie w kompetencje zastrzeżone dla Rady Europejskiej” – komentuje Krzysztof Szczucki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego, główny specjalista w Kancelarii Prezydenta RP.

„To, co się dzieje w Polsce, nie pozostaje bez echa w całej Europie. Inne sądy zaczynają kwestionować zdolność polskiego wymiaru sprawiedliwości do zachowania gwarancji rzetelnego procesu. Ich decyzje mają fatalne konsekwencje, gdyż podkopują obraz naszego kraju jako państwa rządów prawa” – ocenia jednak Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i wykładowczyni Uczelni Łazarskiego.

Blisko połowa respondentów (49 proc.) uważa, że praworządność w Polsce jest zagrożona. Przeciwnego zdania jest co czwarty ankietowany (27 proc.). Także co czwarty (24 proc.) badany nie umiał w tej sprawie zająć jednoznacznego stanowiska.

- W podziale na płeć, opinię o zagrożeniu praworządności w Polsce podziela 52 proc. mężczyzn i 47 proc. kobiet. Odpowiadają tak również częściej osoby mające 50 i więcej lat (55 proc.), badani z miast  liczących powyżej 200 tysięcy mieszkańców (55 proc.), ankietowani o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (62 proc.) i respondenci mieszkający w województwie lubuskim (85 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

We wcześniejszym sondażu SW Research dla serwisu rp.pl największy odsetek ankietowanych uznał, że Parlament Europejski powinien zajmować się kwestią praworządności w Polsce. Przeciwnego zdania był jednak mniejszy odsetek respondentów.
Polska znalazła się na 25. miejscu na świecie w rankingu praworządności. Pogarsza się ocena ochrony praw podstawowych i ograniczeń dla rządzących.