Choroby, która przeszkodzi im w wakacjach obawia się 45 procent spośród 1000 ankietowanych. (ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).

33 procent obawia się kradzieży lub napaści. Terroryzm znalazł się na trzecim miejscu wśród potencjalnych zagrożeń - ataku terrorystycznego obawia się 28 procent respondentów.

Co piątego (19 procent ) ankietowanego niepokoi myśl, że utraci bagaż, a co szóstego (16 proc.), że zgubi paszport. Tylko jeden na dziesięciu (10 procent ) nie obawia się niczego.

- Szwedzcy turyści obawiają się bardziej tego, co zdarza się na co dzień - choroby, kradzieży, zgubienia bagażu, niż bardzo małego ryzyka, jakim jest bycie ofiarą ataku terrorystycznego - podkreśliła Katarina Daniels z biura prasowego firmy Ticket.

Zamachy terrorystyczne wzbudzają większy niepokój u kobiet niż u mężczyzn - spośród tych pierwszych wskazało na nie 33 procent ankietowanych (przy 24 procentach mężczyzn obawiających się zamachu).