Korzystne rozliczenie rodzinnych darowizn dotyczy nie tylko gotówki czy nieruchomości, ale również części biznesu. Fiskus zgadza się, że w takiej sytuacji można zastosować art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który wprowadza całkowite zwolnienie z daniny dla osób należących do tzw. zerowej grupy podatkowej.

Potwierdzenie tego otrzymała podatniczka, która prowadzi wraz z córką spółkę cywilną. W spółce zostały utworzone dwie części, wyodrębnione na gruncie organizacyjnym oraz finansowym i funkcjonalnym w taki sposób, że mogą stanowić oddzielne przedsiębiorstwa. Są to: sklep z artykułami budowlanymi oraz sala bankietowa. Każda ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa już obecnie ma osobną ewidencją środków trwałych, przychody oraz kasy fiskalne. Wspólniczki chcą podzielić się majątkiem w tej sposób, że jedna z nich przejmie sklep, a druga salę.

Wnioskodawczyni zapytała, czy nieodpłatne przekazanie na podstawie umowy darowizny zespołu składników materialnych i niematerialnych (sala bankietowa), uznawanych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki cywilnej, będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził. Przypomniał, że zgodnie z art. 5 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi ich wartość według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Czytaj więcej

Skarbówka nie ułatwia życia firmom rodzinnym

W tej ustawy można jednak zastosować art. 4a ustawy spadkowej, który zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (dzieci, wnuki) i wstępnych (rodzice, dziadkowie), jeżeli zgłoszą nabycie własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

„Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wspólnie i wyłącznie przez matkę i córkę, do indywidualnej działalności gospodarczej jednego wspólnika – matki, podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednak na podstawie art. 4a tej ustawy korzysta ze zwolnienia podatkowego pod warunkiem zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu w wyznaczonym terminie nabycia przedsiębiorstwa. Bez znaczenia jest fakt wspólności majątkowej w ramach spółki cywilnej" – potwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.4015.191.2021.2.ŁSZ