Zadania Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przejmie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Tak wynika z przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw. Zintegrowanie jednostek kształcenia ma ułatwić pielęgniarkom i położnym dostęp do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej.

CMKP będzie funkcjonowało na zasadach podobnych do publicznych uczelni akademickich. Obecny dyrektor stanie się jego rektorem. Planowane jest też ujednolicenie procesu  przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) dla pielęgniarek i położnych.

Etap legislacyjny: przekazana do Sejmu

Czytaj więcej

Brakuje pielęgniarek, szpitale naruszają prawo próbując zaradzić niedoborom