Sejm uchwalił: łatwiej będzie można otworzyć kierunek lekarski

Więcej uczelni otworzy kierunek lekarski. Prawo do jego utworzenia łatwiej zyskają uczelnie, które dotąd kształciły pielęgniarki lub ratowników medycznych.

Publikacja: 17.06.2023 09:44

Sejm uchwalił: łatwiej będzie można otworzyć kierunek lekarski

Foto: Adobe Stock

Kierunek lekarski będzie mogła prowadzić m.in. uczelnia, która kształci już pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych i ma jakąkolwiek, choćby najniższą, kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Jest warunek – musi zatrudniać przynajmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową. Ma to być ich podstawowe miejsce pracy. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji Karty Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Lekarze kształceni na skróty. Będzie ich więcej, z poziomem już gorzej

Środowisko lekarskie protestuje przeciwko tak radykalnym zmianom. W piątek Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) przedstawiła rekomendacje mające wspierać planowanie procesu kształcenia na kierunkach medycznych.

- Uważamy, że najbardziej naturalnym środowiskiem nauczania są uczelnie akademickie i szpitale kliniczne, które są liderami we wdrażaniu nowych technologii i innowacyjnego podejścia do leczenia, jak również prowadzą wartościowe badania naukowe – podkreślał rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, przewodniczący KRAUM.

Ustawa przewiduje też ważne zmiany dla wszystkich studentów studiów płatnych. Uczelnia będzie mogła im podnieść czesne. Będzie to możliwe raz w ciągu roku akademickiego i tylko o wskaźnik inflacji, łącznie nie więcej niż o 30 proc. Teraz podwyżki są niemożliwe. Szkoły wyższe biły więc na alarm, że przy obecnej inflacji wielu grożą finansowe tarapaty.

Z drugiej strony zmiany mają weprzeć studentów w słabszej sytuacji materialnej. Więcej studentów będzie mogło liczyć na wsparcie. Kryterium dochodowe ma zostać powiązane z pensją minimalną – 45 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki.

Ustawa nowelizuje też Kartę Naczyciela i zmienia zasady przechodzenia na emeryturę. Zgodnie z nowelizacją przejść na emeryturę na szczególnych zasadach, czyli w wieku niższym niż ustawowy (60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn) będą mogli - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - nauczyciele, którzy łącznie spełnią następujące warunki: rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, mają udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy przy tablicy. Podstawę do obliczenia emerytury stażowej ma stanowić wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego oraz środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych zewidencjonowanych na subkoncie.

Etap legislacyjny: skierowano do Senatu

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Kajetan Komar-Komarowski, radca prawny

Lekarz nie może się powoływać na klauzulę sumienia, jeżeli życie lub zdrowie pacjentki jest zagrożone. Dobrem najwyższym jest życie i zdrowie pacjentki. 
Klauzuli sumienia nie można stawiać ponad głównym celem zawodu, ale także ponad przepisami prawa. Trzeba ważyć dobra prawne. Wszystkie ustawy dotyczące prawa medycznego, w tym ustawa o prawach pacjenta, są ukierunkowane na to, żeby chronić życie i zdrowie.
Przede wszystkim trzeba chronić pacjenta. Dziecko w łonie matki co do zasady nie ma jeszcze osobowości prawnej, ale ma już pewne uprawnienia. Ma prawo do życia. Położnicy nie mają jednak wątpliwości, że w pierwszych tygodniach ciąży mamy do czynienia z zarodkiem. Trudno stawiać życie zarodka ponad życiem kobiety, która jest matką, żoną i córką.

Kierunek lekarski będzie mogła prowadzić m.in. uczelnia, która kształci już pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych i ma jakąkolwiek, choćby najniższą, kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Jest warunek – musi zatrudniać przynajmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową. Ma to być ich podstawowe miejsce pracy. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji Karty Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy