Projekt pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w piątek po południu. Reguluje 17 zawodów: asystentki stomatologiczej, dietetyka, elektroradiologa, higienistki stomatologicznej, logopedy, masażysty, opiekuna medycznego, optometrysty, ortoptystki, podiatry, profilaktyka, protetyka słuchu, technika dentystycznego, technika farmaceutycznego, technika ortopedy, technika sterylizacji medycznej i terapeuty zajęciowego.

Czytaj więcej

Przybędzie psychologów w szkołach

Resort tłumaczy, że obecnie osoby wykonujące te profesje, wykonują je zgodnie z umiejętnościami zawodowymi uzyskanymi w toku kształcenia, jednak z uwagi na brak regulacji ustawowych, w odniesieniu do kwalifikacji tych osób unormowany jest wyłącznie obszar związany z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – czytamy w uzasadnieniu projektu. Osoby wykonujące zawody medyczne uczestniczą obecnie w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z poszczególnych zakresów – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia - jednak uregulowanie wyłącznie wymagań kwalifikacyjnych nie stanowi gwarancji zabezpieczenia jakości świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Projekt ma być podstawą do określenia zadań zawodowych przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych, wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania wybranego przez nich zawodu, efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być zrealizowane w ramach kształcenia zawodowego, kodeksu etyki i deontologii medycznej. Projekt da również podstawę do określenia zasad zawieszenia prawa wykonywania zawodu (PWZ) na okres od trzech miesięcy do roku, a także pozbawienia PWZ.

Projekt przewiduje również prowadzenie rejestrów wykonujących poszczególne zawody medyczne