Lekarze: Polski Ład PiS odbiera nam status wolnego zawodu

Samorząd lekarski sprzeciwia się usuwania zawodów lekarza i lekarza dentysty z definicji wolnego zawodu w przepisach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Lekarze odbierają to jako deprecjonowanie swego zawodu.

Publikacja: 15.12.2021 11:23

Lekarze: Polski Ład PiS odbiera nam status wolnego zawodu

Foto: Adobe Stock

Chodzi o nowelizację ustaw podatkowych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.  Zmienia ona brzmienie m.in. art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993). Przepis ten definiuje  pojęcie wolnego zawodu dla potrzeb tej ustawy. Nowe brzmienie definicji ustawowej wolnego zawodu eliminuje z zakresu tego pojęcia wszystkie zawody medyczne, w tym również zawody lekarza i lekarza dentysty.

- Na taki zabieg legislacyjny nie ma zgody samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów - czytamy w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej z 11 grudnia 2021 r.

Autorzy uchwały uważają, że zawód lekarza i lekarza dentysty, podobnie jak zawód np. adwokata czy radcy prawnego, powinien być zawsze uznawany za wolny zawód "ze względu na swą ugruntowaną specyfikę", a ustrojowy status wolnych zawodów "nie może być objęty dowolnością regulacyjną ustawodawcy zwykłego."

Jak przypomina NRL. pojęcie wolnego zawodu występuje od dawna w piśmiennictwie prawniczym polskim i europejskim oraz w aktach normatywnych, choć -  jak przyznają - w Polsce nie ma definicji legalnej tego pojęcia o znaczeniu systemowym. Ich zdaniem, skuteczną próbę wskazania kryteriów opisujących cechy wolnego zawodu podjęto  w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS: niższy ryczałt dla lekarzy i informatyków

- To co charakteryzuje i wyróżnia wolne zawody spośród innych zawodów, to przede wszystkim osobiste wykonywanie zespołu czynności o charakterze intelektualnym, wymagających wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz etycznych, a także samodzielność i niezależność w wykonywaniu zawodu, szczególny charakter relacji pomiędzy osobą wykonującą wolny zawód a odbiorcą świadczenia opierający się przede wszystkim na zaufaniu, etos i misja wykonywania zawodu (zapewniającego świadczenie usług ich odbiorcom, ale też ochronę istotnych wartości interesu ogólnego), osobista odpowiedzialność za należyte wykonanie świadczenia (zarówno majątkowa, jak i korporacyjna), wymóg zachowania przez przedstawicieli danego zawodu tajemnicy zawodowej oraz przestrzeganie reguł etyki lub deontologii zawodowej. Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie zawodu lekarza odpowiada wszystkim tym wymogom. Zawód lekarza bezsprzecznie stanowi wolny zawód. Status zawodu lekarza jako wolnego zawodu był i jest powszechnie akceptowany - wskazuje NRL.

Rada twierdzi, że  wprowadzanie do porządku prawnego definicji, która wyłącza z wolnych zawodów zawód lekarza i lekarza dentysty, jest odbierane jako deprecjonowanie tego zawodu.

- Jeżeli intencją ustawodawcy była jedynie zmiana wysokości i formy opodatkowania określonych dochodów niektórych podatników (w tym wypadku lekarzy i lekarzy dentystów), to zamierzony efekt należało osiągnąć za pomocą innych metod zapisu treści ustawy, a nie poprzez wykreślanie zawodu lekarza i lekarza dentysty z definicji wolnego zawodu. Z całą pewnością zamierzony przez ustawodawcę cel podatkowy był możliwy do osiągnięcia przy pomocy innej techniki legislacyjnej, nie ingerującej w istotę definicji wolnego zawodu - uważa samorząd lekarski.

Prawo karne
Wincenty Witos uniewinniony. Wyrok SN ws. procesu brzeskiego
Prawo karne
SN: koniec sprawy Żulczyka, który nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Kary nie będzie
Ustrój i kompetencje
Na wieki wieków złoże, czyli groźna dla samorządów zmiana prawa górniczego
Sądy i trybunały
Nie nikną wątpliwości wobec uchwały SN o jednoosobowych sądach
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Prawo karne
Dziennikarze TVP prawomocnie skazani za zniesławienie Elżbiety Podleśnej
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy