Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Osoba ta musi posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i być wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (jest dostępny pod adresem www.ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl). Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent.

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA.

Ważne: asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.

Dotychczas ZUS przeprowadził ponad 31,5 tys. szkoleń dla lekarzy i placówek medycznych z zasad wystawiania e-zwolnień. Teraz rozpoczyna podobne szkolenia dla osób, które będą pełnić funkcję asystentów medycznych. Informacje, jak się na nie zapisać można uzyskać w każdej placówce ZUS lub u koordynatora e-ZLA w każdym oddziale ZUS.

Zwolnienie elektroniczne będzie od 1 grudnia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego. Teraz ich odsetek w ogólnej liczbie wystawionych zwolnień ciągle się zwiększa. Od początku 2016 r. lekarze wystawili 6,7 mln e-zwolnień. We wrześniu niemal 45 proc. zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie w formie elektronicznej. Prym wiodą województwa zachodniopomorskie (59 proc.) i podlaskie (58 proc.). Blisko 1 mln e-ZLA lekarze wystawili za pośrednictwem aplikacji gabinetowych, które posiadają funkcjonalność e-zwolnień i korzystają z interfejsu udostępnionego przez ZUS. Zakład od grudnia ubiegłego roku udostępnia również lekarzom certyfikat z ZUS czyli darmowy podpis elektroniczny, którym szybko i bezproblemowo można podpisywać e-zwolnienia.