Umowę w tej sprawie podpisali marszałek woj. zachodniopomorskiego Władysław Husejko oraz dyrektor placówki Tomasz Grodzki. Realizacja projektu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych” zostanie dofinansowana ze środków programu regionalnego. Całkowity koszt projektu wynosi blisko 81 mln zł.