Dzięki tym pieniądzom dostosują swoją infrastrukturę do przepisów ministra zdrowia, czyli wymogów dotyczących stanu technicznego pomieszczeń placówek służby zdrowia.

To już kolejne pieniądze unijne przeznaczone na poprawę jakości placówek służby zdrowia na Lubelszczyźnie. W marcu br. z RPO do 20 szpitali regionu trafiły 73 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego ratującego życie.