Sąd: Żurek ma pracować tam, gdzie przeniosła go Pawełczyk-Woicka

Sędzia Waldemar Żurek ma orzekać w wydziale, do którego skierował go Sąd Okręgowy w Krakowie - tak wynika z orzeczenia, które wydał w piątek trzyosobowy skład sędziowski Sądu Okręgowego w Katowicach po rozpatrzeniu skargi krakowskiego sądu na wydane w I instancji postanowienie o przywróceniu Żurka do pracy w macierzystym wydziale.

Publikacja: 30.04.2023 14:11

Waldemar Żurek

Waldemar Żurek

Foto: TV.RP.PL

To kolejna odsłona sporu, jaki krakowski sędzia Waldemar Żurek toczy z własnym sądem - jego poprzednia prezes Dagmara Pawełczyk-Woicka (dziś szefowa tzw. neo-KRS) podejmowała decyzje, które sędzia Żurek uważa za represje spowodowane jego postawą w sprawie obrony praworządności po tzw. dobrej zmianie w wymiarze sprawiedliwości.

Jedną z pierwszych decyzji Pawełczyk-Woickiej po objęciu funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w 2018 r. (z nadania ministra Zbigniewa Ziobry) było odwołanie rzecznika sądu Waldemara Żurka i przeniesienie go z wydziału odwoławczego do I wydziału cywilnego SO w Krakowie.  Żurek wytoczył jej za to proces o mobbing.

W połowie marca Sąd Okręgowy w Katowicach przyznał, że  sędzia był poddany ciągowi szykan i czynności dyskryminujących. Wyrok był nieprawomocny, ale wcześniej, 3 marca, katowicki Sąd uwzględnił zabezpieczenie powództwa sędziego i nakazał natychmiastowe przywrócenie sędziego Żurka na stanowisko w jego dawnym wydziale.

Czytaj więcej

Sędzia Waldemar Żurek wygrał proces o mobbing

Czytaj więcej

Sędzia Żurek ma wrócić do orzekania w macierzystym wydziale - zdecydował sąd

Władze Sądu Okręgowego w Krakowie nie wykonały decyzji. Przez niemal miesiąc analizowały postanowienie cofające przeniesienie Żurka, a następnie złożyły na nie zażalenie.

Cios w Waldemara Ż.

Jak poinformowała w sobotę rzeczniczka tego sądu sędzia Beata Górszczyk, 28 kwietnia trzyosobowy skład sędziowski katowickiego SO zmienił postanowienie wydane przez sąd I instancji i oddalił wniosek "powoda Waldemara Ż." o zabezpieczenie.

"Sąd Okręgowy w Katowicach, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie trzech sędziów, po rozpoznaniu 28 kwietnia 2023 roku w Katowicach sprawy z wniosku Waldemara Ż. przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie przy udziale Prokuratora Okręgowego w Katowicach, działając na skutek zażalenia powoda, pozwanego – Sądu Okręgowego w Krakowie i Prokuratora Okręgowego w Katowicach na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z 3 marca 2023 roku, sygn. akt XI P 33/20, uwzględniając przedstawiane przez Sąd Okręgowy w Krakowie stanowisko, zmienił wskazane postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 marca 2023 roku i oddalił wniosek powoda Waldemara Ż. o udzielenie zabezpieczenia nakazującego Sądowi Okręgowemu w Krakowie powierzenie powodowi obowiązków służbowych w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Krakowie i zwolnienie go od dokonywania jakichkolwiek czynności służbowych wynikających z podziału czynności z 27 sierpnia 2018 roku." - czytamy w komunikacie.

"Tym samym potwierdzone zostało stanowisko władz Sądu Okręgowego w Krakowie, iż brak jest podstaw do powstrzymywania się przez powoda od wykonywania czynności służbowych w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie" - pisze rzeczniczka sędzia Beata Górszczyk.

Kim są ci sędziowie

Dlaczego katowicki sąd nie zgodził się na przywrócenie Żurka do starego wydziału? Nie wiadomo, nie ma jeszcze uzasadnienia orzeczenia. Jak informuje OKO.press, wydał je trzyosobowy skład orzekający: Marek Sidełko (przewodniczący składu), Mariola Ścigała-Pentak i Anna Petri (referent sprawy).

Portal podaje, że Marek Sidełko to wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach z nominacji resortu ministra Ziobry. Pozostałe dwie sędzie pełnią funkcje kierownicze w sądzie, na które zostały powołane przez prezesa sądu. Ścigała-Pentak jest przewodniczącą XI wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, który rozpoznał sprawę Żurka. Petri jest jej zastępcą.

Obie sędzie starały się też o nominację od nielegalnej neo-KRS do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Jak wynika z dostępnych informacji, Ścigała-Pentak w 2021 roku dostała taką nominację, a Petri kandydowała do tego sądu w 2022 roku. Serwisowi OKO.press nie udało się ustalić, czy ją dostała.

Sprawa Żurka z wyrokiem TSUE

Przypomnijmy, że w wydanym 6 października wyroku w sprawie C-487/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił przymusowe przeniesienie sędziego do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu.  Orzekł mianowicie, że  może to naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów.

- Postanowienie, na mocy którego organ orzekający w ostatniej instancji i w składzie jednego sędziego odrzucił odwołanie sędziego przeniesionego wbrew jego woli, należy uznać na niebyłe, jeżeli powołanie owego sędziego orzekającego jednoosobowo nastąpiło z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego systemu sądownictwa - wskazał TSUE.

W przypadku Waldemara Żurka odwołanie odrzucił jednoosobowo sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego dr hab. Aleksander Stępkowski.

Czytaj więcej

Stępkowski: to sędzia Żurek wybrał, kto rozstrzygnie jego odwołanie

To kolejna odsłona sporu, jaki krakowski sędzia Waldemar Żurek toczy z własnym sądem - jego poprzednia prezes Dagmara Pawełczyk-Woicka (dziś szefowa tzw. neo-KRS) podejmowała decyzje, które sędzia Żurek uważa za represje spowodowane jego postawą w sprawie obrony praworządności po tzw. dobrej zmianie w wymiarze sprawiedliwości.

Jedną z pierwszych decyzji Pawełczyk-Woickiej po objęciu funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w 2018 r. (z nadania ministra Zbigniewa Ziobry) było odwołanie rzecznika sądu Waldemara Żurka i przeniesienie go z wydziału odwoławczego do I wydziału cywilnego SO w Krakowie.  Żurek wytoczył jej za to proces o mobbing.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Prawo karne
Akta znalezione w domu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała nowe informacje
ABC Firmy
Firma zapłaci prawie 240 tys. zł kary. Wszystko przez zgubionego pendrive'a
Zawody prawnicze
Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura z wieloma znakami zapytania. Będzie podwyżka?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?