Obecnie wynagrodzenia zasadnicze asystentów sędziów kształtują się na poziomie od 2.675 złotych do 3.824 złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozporządzenie, które podnosi w tym roku zarobki o 325 złotych w stosunku do stawki najniższej i o 376 złotych w stosunku do stawki najwyższej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów stanęło na stanowisku, że zaproponowana w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów nie rekompensuje rzeczywistego wzrostu cen, jak i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na przestrzeni ostatnich 7 lat.

OSAS zwraca uwagę, że dystans pomiędzy wynagrodzeniami asystentów sędziów, a innych grup zawodowych z pionu orzeczniczego wyraźnie rośnie. Asystenci sędziów ubożeją relatywnie do sędziów i referendarzy, a jednocześnie ich uposażenia zbliżają się coraz bardziej do wynagrodzenia osób najmniej zarabiających. W opinii Stowarzyszenia jest to sprzeczne z założeniem Ministerstwa Sprawiedliwości o docelowej poprawie warunków płacy tej grupy zawodowej, której to prestiż ma podobno ulec poprawie.

Asystenci wskazują, że projektowane rozporządzenie kształtuje wynagrodzenie asystentów sędziów zatrudnionych w sądach powszechnych wbrew ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 155 § 6), albowiem przewiduje je na poziomie maksymalnego wynagrodzenia stażysty, ale poniżej maksymalnego wynagrodzenia pracowników sądów zatrudnionych na stanowiskach wspomagających, jak również na stanowiskach samodzielnych.

W związku z tym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów proponuje w 2016 roku zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów zatrudnionych w sądach powszechnych do kwoty 3.000 złotych, a maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów do kwoty 3.824 złotych – jedynie w stosunku do asystentów sędziów przed rozpoczęciem stażu lub w trakcie odbywania stażu. - Są to osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym, którym powierzane są z reguły do wykonania proste i powtarzalne czynności – zaznacza OSAS.

Natomiast w stosunku do asystentów sędziów po odbyciu stażu lub po zwolnieniu ze stażu, to jest do doświadczonych osób, którym powierzane są także trudniejsze sprawy w tym projekty uzasadnień orzeczeń wymagające analizy literatury i orzecznictwa, OSAS proponuje w 2016 roku zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów zatrudnionych w sądach powszechnych do kwoty 4.324 złotych, a maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów do kwoty 5.000 złotych.

Zdaniem Stowarzyszenia zaproponowane kwoty nie tylko przywrócą relacje wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (zarówno maksymalnego jak i minimalnego) do tego sprzed 7 lat, ale również utworzą naturalną ścieżkę awansu w grupie zawodowej asystentów sędziów.

Z uwagi na wprowadzenie stanowiska starszego asystenta sędziego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów postuluje w ich przypadku wprowadzenie wyższego progu zarówno minimalnego, jak i maksymalnego wynagrodzenia (odpowiednio 5.500 tys. zł i 7.000 tys. zł). OSAS wskazuje bowiem, że starsi asystenci sędziów są to osoby albo ze zdanym egzaminem zawodowym (sędziowskim lub prokuratorskim), albo z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku asystenta sędziego. Jak czytamy, są to osoby najcenniejsze dla wymiaru sprawiedliwości, albowiem na ich wyszkolenie Skarb Państwa poświęcił zarówno czas, jak i środki.

Na przyszłość OSAS proponuje odejście od „widełkowego" ukształtowania wynagrodzeń zasadniczych asystentów sędziów i starszych asystentów. Wysokość wynagrodzenia asystentów powinna zależeć przede wszystkim od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów postuluje reformę „dotychczasowego, wybitnie demotywującego", systemu wynagrodzenia asystentów sędziów poprzez po pierwsze odejście od kształtowania wysokości wynagrodzeń asystentów sędziów w oparciu o rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości oraz ukształtowanie wynagrodzeń asystentów sędziów analogicznie do rozwiązań przyjętych dla referendarzy sądowych.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Zdaniem Stowarzyszenia, za powiązaniem w przyszłości wynagrodzeń asystentów sędziów z wynagrodzeniem sędziowskim przemawia rodzaj wykonywanych przez asystentów sędziów czynności pomocniczych dla sędziów (sporządzanie projektów orzeczeń i ich uzasadnień).