Program zajęć teoretycznych obejmie zajęcia podzielone na moduły oraz zakres tematyczny każdego z nich. Uczelnia będzie prowadzić takie zajęcia z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz w trybie stacjonarnym w formie zjazdu. Prezes sądu rejonowego, w którym aplikant odbywa szkolenie praktyczne, zapewni mu środki techniczne niezbędne do korzystania z platformy. Projekt przewiduje, że aplikant kuratorski odbywa szkolenie praktyczne w dni robocze od poniedziałku do piątku. Obejmuje ono m.in: poznanie rejonu pracy patrona, obecność w rozprawach sądu.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Jasne reguły dla kuratorów sądowych