Przypomnijmy, iż Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik, działając w zastępstwie prezesa SA Piotra Schaba, poinformował sędziów II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską - Furtak o ich przeniesieniu do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W tej sprawie do prezesa SA Piotra Schaba z apelem wystąpiła I Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska. Jej zdaniem, przenoszenie doświadczonych sędziów, szczególnie na poziomie sądu apelacyjnego, szkodzi obywatelom, stronom postępowań, gdyż jest oczywiste, że sędzia, który przez wiele lat specjalizował się w określonej dziedzinie prawa, musi ponownie wdrażać się do orzekania w innej dziedzinie prawa.

Z kolei Zarząd "Iustitii" w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę, że decyzja Przemysława Radzika dotyczy kluczowego z punktu widzenia interesów rządzących wydziału, zajmującego się kontrolą odwoławczą orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczących m. in. zarządzenia kontroli operacyjnej na wniosek Szefa CBA, Szefa ABW czy niszczenia materiałów operacyjnych.

Czytaj więcej

Ponad stu sędziów protestuje po decyzji Radzika i Schaba

W oświadczeniu sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wskazano, że "działanie to rażąco narusza konstytucyjne zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów".

Jak podkreślono, "rezygnacja z tak doświadczonych orzeczników, jak SSA Ewa Leszczyńska-Furtak oraz SSA Ewa Gregajtys, poprzez przeniesienie ich do innego wydziału, nie tylko godzi w interes sądu, lecz przede wszystkim w interesy uczestników postępowań karnych, którym służy prawo do sprawnego i rzetelnego procesu".