Prezes PiS ocenił, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wykracza poza unijne traktaty. - Nie uznaję tego rodzaju wyroków, bo one zdecydowanie wykraczają poza traktaty i rozszerzają kognicję sądów unijnych - powiedział w rozmowie z PAP.

Jarosław Kaczyński poinformował, że pierwsze propozycje dotyczące Izby Dyscyplinarnej pojawią się we wrześniu i będą to projekty rządowe.

- One będą zmieniały kodeksy i musi to iść w dłuższym, kodeksowym trybie. Chodzi o konkretny kształt Izby Dyscyplinarnej, ale to nie oznacza, że ta Izba nie będzie funkcjonować w żadnej postaci. Tego zresztą nikt od nas nie oczekuje, ale to będzie zupełnie inny organ - powiedział Kaczyński. Jak zaznaczył: "Chcemy ją zreformować nie ze względu na wyrok TSUE, ale po prostu dlatego, że ta Izba nie wypełnia swoich obowiązków".

15 lipca Polskie Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w składzie Wielkiej Izby orzekł, że polskie przepisy dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów są sprzeczne z prawem unijnym.

W czwartek późnym popołudniem na stronach internetowych Sądu Najwyższego pojawiły się zarządzenia I prezes, które zmieniają zasady postępowania z wnioskami prokuratury o uchylenie sędziowskich immunitetów, jak również z postępowaniami dyscyplinarnymi.