W grudniu 2013 r. do KRS  trafił wniosek Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska. Chodziło o ujawnianie oświadczeń majątkowych prezesów sądów bez ich zgody. KRS odpowiada, że nie jest to możliwe, gdy nie zostaną wskazane szczególne przypadki uzasadniające takie ujawnienie.

– Informacje w oświadczeniu majątkowym sędziego są tajemnicą prawnie chronioną.  Podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Chyba że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie – uzasadnia KRS.