Materiały dotyczące korupcji w Sądzie Najwyższym zostały przekazane do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Wpłynęły do tej jednostki 18 sierpnia 2016 r. Dziś analizowane są przez nowych prokuratorów – referentów sprawy.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciw konkretnej osobie. Jest w części tajne i dotyczy „powoływania się na wpływy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i w Sądzie Najwyższym".

W innym jego wątku pojawia się kwestia „pośrednictwa w załatwieniu korzystnych dla ustalonej osoby orzeczeń sądowych w zamian za korzyści majątkowe i obietnice ich udzielania".