Marcin Grodzicki: Czy świetny zawodnik ma mieć „6” z wuefu?

Czy świetny zawodnik ma mieć „6” z wuefu? Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się oczywista: tak. Czy na pewno? W praktyce dużo zależy od podejścia nauczycieli i dyrekcji danej szkoły. Zmieniły się również przepisy.

Publikacja: 28.02.2024 02:00

Marcin Grodzicki: Czy świetny zawodnik ma mieć „6” z wuefu?

Foto: Adobe Stock

Niewątpliwie od ucznia uczęszczającego na lekcje wychowania fizycznego oczekuje się czegoś innego niż od młodego zawodnika. W przypadku ucznia np. szkoły podstawowej (na takim się skoncentrujmy) rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 2572) w § 9 ust. 1 przewiduje, że „przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Konsultacje, głupcze!
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: Jak to z betonowaniem Trybunału Stanu było
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Gwałt - liczy się brak zgody
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Prawo karne niczym zamek Neuschwanstein
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: O sprawie Ewy Wrzosek, czyli tak trzymać, redaktorze!