Poszkodowany w wypadku może uzyskać nawet kilka razy wyższe zadośćuczynienie, jeżeli nie zawrze ugody z ubezpieczycielem i pójdzie do sądu. Niewiele zmieniły wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które ciągle nie są systematycznie egzekwowane.

Obowiązkowe OC