Bardziej niepokoi nas pensja niż konkurencja AI

W Polsce największy jest odsetek pracowników obojętnych wobec rozwoju sztucznej inteligencji. Wyróżniamy się też niezadowoleniem z wynagrodzenia.

Publikacja: 08.07.2024 04:30

Bardziej niepokoi nas pensja niż konkurencja AI

Foto: AdobeStock

Chociaż niezależnie od kraju wysokość wynagrodzenia nadal jest najważniejszym aspektem ich pracy wskazywanym przez 55 proc. pracowników, to Polacy jeszcze częściej podkreślają jego znaczenie. Tak wynika z tegorocznej edycji raportu „People at Work 2024: A Global Workforce View”, w którym firma ADP podsumowuje wyniki swojego badania postaw i oczekiwań ponad 34,6 tys. pracowników z 18 państw świata, w tym z Polski.

Podwyżka była za mała

Kwestia wynagrodzenia okazała się kluczowa dla 68 proc. ankietowanych Polaków, a pod tym względem wyprzedzają nas tylko pracownicy z Singapuru (71 proc.) i Argentyny (70 proc.).

Jak zaznaczają autorzy raportu, aż 40 proc. pracowników, którzy przykładają dużą wagę do wynagrodzenia, jest niezadowolonych z jego wysokości. U na ta grupa jest jeszcze większa, bo sięga 59 proc., co może wynikać z niespełnionych oczekiwań dotyczących wzrostu płacy.

Pomimo tego, że ubiegłym roku Polacy otrzymali najwyższe podwyżki spośród pracowników z ośmiu badanych krajów Europy (nasze pensje wzrosły średnio o 5 proc. w porównaniu z 3-proc. średnią w regionie), to w Polsce widać największe w Europie rozbieżności między oczekiwaniami a podwyżkową rzeczywistością. Sięgnęły one 5 pkt proc., gdyż spodziewaliśmy się średnio dwukrotnie większego, 10-proc. wzrostu wynagrodzenia.

Zdaniem ekspertów ADP tak duża rozbieżność wynika z inflacji, która w Polsce (średnioroczna) wyniosła w minionym roku 11,4 proc., co przy 5-proc. podwyżce oznacza realny spadek wynagrodzenia. Podobne zjawisko widać też w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością były największe (sięgały 6 pkt proc.).

Technologiczne nadzieje

Niezadowolenie z wysokości wynagrodzenia, a także z rozwoju kariery może wpływać na plany zmiany branży, które w czasie badania rozważała ponad jedna czwarta polskich pracowników.

To więcej niż w pozostałych krajach, pomimo tego, że Polacy rzadziej obawiają się konkurencji sztucznej inteligencji, która jest częstym argumentem za reskillingiem, czyli przekwalifikowaniem. Aż 22 proc. pracowników nad Wisłą uważa, że AI nie wpłynie na ich pracę w perspektywie dwóch–trzech najbliższych lat.

To najwięcej ze wszystkich krajów objętych badaniem ADP, choć niewiele mniejszy odsetek takich wskazań był w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zdaniem autorów raportu może to wynikać z braku wiedzy o sztucznej inteligencji i jej wpływie na pracę, z którym liczy się jednak duża część pracowników na świecie. Prawie trzech na dziesięciu badanych przewiduje, że AI zastąpi ich w niektórych zadaniach, co piąty oczekuje jej okazjonalnego wsparcia, a prawie co piąty liczy, że sztuczna inteligencja poprawi efektywność jego pracy na co dzień.

Warto awansować

Badanie ADP potwierdza opłacalność kariery menedżerskiej. Im wyższy szczebel kariery, tym częściej pracownicy oczekują wyższych wynagrodzeń i co więcej – otrzymują je. Jak tłumaczą autorzy badania, podczas gdy wzrost płac pracowników szeregowych jest zwykle mocno skorelowany ze wzrostem kosztów utrzymania, to w przypadku kadry kierowniczej wyższego szczebla (dyrektorów) często są to wyższe wartości.

Widać to w globalnych danych ADP, według których prawie co dziesiąty menedżer wyższego szczebla odnotował w ostatnich 12 miesiącach (czyli w 2023 roku) ponad 15-proc. podwyżkę wynagrodzenia. Tymczasem w przypadku kierowników średniego i niższego szczebla, a także pracowników szeregowych taką dynamiką wzrostu płac mogło się pochwalić tylko dwóch na stu badanych.

Łącznie ponad jedna trzecia top menedżerów deklarowała w badaniu ADP co najmniej 10-proc. zwiększenie wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku. To czterokrotnie większy odsetek niż w przypadku szeregowych pracowników, którzy w dodatku częściej niż kadra zarządzająca zgłaszali codzienny stres w miejscu pracy. Podczas gdy wśród menedżerów wyższego szczebla odczuwało go 16 proc. badanych, to wśród szeregowych pracowników – ponad jedna piąta (21 proc.).

Chociaż niezależnie od kraju wysokość wynagrodzenia nadal jest najważniejszym aspektem ich pracy wskazywanym przez 55 proc. pracowników, to Polacy jeszcze częściej podkreślają jego znaczenie. Tak wynika z tegorocznej edycji raportu „People at Work 2024: A Global Workforce View”, w którym firma ADP podsumowuje wyniki swojego badania postaw i oczekiwań ponad 34,6 tys. pracowników z 18 państw świata, w tym z Polski.

Podwyżka była za mała

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rynek pracy
Pozorny boom. Firmy chcą rekrutować, ale nie palą się do zwiększania zatrudnienia
Rynek pracy
Szklane sufity w dużych spółkach mają pęknąć. Za mało kobiet we władzach
Rynek pracy
Chińskie firmy oburzyły kobiety. Do akcji wkraczają władze w Pekinie
Rynek pracy
Jakich pracowników szukają pracodawcy? Ta grupa nie może narzekać na brak ofert
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Rynek pracy
Emigracja zarobkowa coraz mniej kusi Polaków. Najniższy odsetek od pandemii