Liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła w grudniu 2023 r. o 31 tys. do 2,637 mln osób w porównaniu z listopadem zeszłego roku, głównie ze względu na czynniki sezonowe. Federalna Agencja Pracy podała, że stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt., do 5,7 proc. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 183 tys. Do celów statystycznych Federalna Agencja Pracy wykorzystała dane dostępne do 13 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej

Die Welt: Niemcy czeka recesja, z której mogą się nie podnieść

„Wraz z początkiem przerwy zimowej w grudniu, jak zwykle w tym miesiącu, wzrosło bezrobocie i niepełne zatrudnienie” – powiedziała dyrektor generalna Federalna Agencja Pracy, Andrea Nahles. Nieznaczny wzrost odnotowano także w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin pracy. Jednak zatrudnienie w dalszym ciągu rośnie, a zapotrzebowanie firm na nowych pracowników w grudniu nie uległo większemu osłabieniu.

Popyt na pracowników spada od końca 2022

W grudniu zeszłego roku Federalna Agencja Pracy odnotowała 713 tys. wolnych stanowisk pracy, o 68 tys. mniej niż w 2022 roku. Popyt na pracowników spada od końca 2022 r. Andrea Nahles podkreśliła, że miniony rok, 2023, był jednym z tych lat, kiedy zanotowano najniższe bezrobocie od zjednoczenia Niemiec. Jednak osłabiona gospodarka odcisnęła swoje piętno także na rynku pracy. Średnio w roku 2023 bezrobotnych było 2609 osób, o 191 tys. więcej niż średnio w roku poprzednim. W porównaniu długoterminowym praca czasowa kształtuje się na umiarkowanym poziomie.