Przedsiębiorcy wywołają polityków do tablicy

Trzy współpracujące ze sobą organizacje biznesu: FPP, BCC i KIG, ruszyły z kampanią, która przed wyborami ma zwrócić uwagę partii politycznych na problemy przedsiębiorców i na potrzebę zmian w dziesięciu kluczowych obszarach.

Publikacja: 10.05.2023 03:00

„Dekalog przedsiębiorcy” prezentują (od lewej) Łukasz Bernatowicz, prezes BCC, Marek Kowalski, przew

„Dekalog przedsiębiorcy” prezentują (od lewej) Łukasz Bernatowicz, prezes BCC, Marek Kowalski, przewodniczący FPP, i Marek Kłoczko, prezes KIG mat. pras.

– Przedsiębiorcy powinni być partnerem dla partii politycznych. Stanowimy dla rządzących tak dużą siłę jako przedsiębiorcy, że należy nam się przynajmniej to, by politycy zaczęli nas słuchać – podkreślał Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

We wtorek – wspólnie z Łukaszem Bernatowiczem, prezesem Business Centre Club (BCC), i Markiem Kłoczką, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) – szef FPP podpisał i prezentował mediom „Dekalog przedsiębiorcy” – dziesięciopunktowy program określający potrzeby polskiego biznesu.

Jest to jednocześnie zbiór postulatów skierowanych do polityków, szczególnie tych ugrupowań, które będą rządzić po jesiennych wyborach parlamentarnych. Dekalog jest też punktem wyjścia do rozpoczętej we wtorek wspólnej kampanii informacyjnej FPP, BCC i KIG pod hasłem #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca-posłuchaj głosu 14 proc. wyborców. Organizacje postanowiły wzmocnić siłę swoich postulatów poprzez akcję zbierania podpisów pod „Dekalogiem przedsiębiorcy”. Pod koniec czerwca chcą ogłosić pierwsze wyniki akcji, która będzie prowadzona do wyborów.

Ogłoszona we wtorek kampania ma zwrócić uwagę polityków nie tylko na problemy przedsiębiorców, ale także na ich znaczenie dla polskiej gospodarki. Jak przypominał Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP, sektor prywatny zatrudnia 12,8 mln pracowników w Polsce, a sektor przedsiębiorstw odpowiada za trzy czwarte polskiego PKB i wydaje ponad 300 mld zł na inwestycje. – Tworząc silny sojusz trzech organizacji, pokazujemy, że potrafimy się zintegrować, zjednoczyć i stworzyć zestaw kompleksowych postulatów, których realizacja bardzo szybko poprawiłaby los milionów Polaków – podkreśla Łukasz Bernatowicz, prezes BCC, i przypomina, że dobrze prosperujący przedsiębiorcy to także dobrze prosperujący pracownicy i pozostali obywatele.

Co konkretnie postulują przedsiębiorcy? Pierwszym punktem dekalogu jest zrozumiałe i stabilne prawo oraz wzmocnienie dialogu społecznego. Łukasz Bernatowicz, który łączy obecnie stanowisko prezesa BCC z funkcją przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, zwracał uwagę, że pomimo niezwykle silnego mandatu RDS przedsiębiorcy nie są słuchani. Mają bardzo mało czasu na konsultacje projektów ustaw albo w ogóle ich nie dostają do konsultacji. – Uporządkowanie procesu legislacyjnego jest pilnie potrzebne – zaznaczał Marek Kłoczko i zwracał też uwagę na kluczowe znaczenie oceny skutków nowych regulacji, której często brakuje.

Drugim punktem dekalogu jest sprawiedliwy i czytelny system podatkowy, który powinien uporządkować bałagan wywołany przez Polski Ład. Trzeci postulat to reforma systemu ubezpieczeń społecznych. Jak zaznaczają organizacje, „Dekalog przedsiębiorcy” nie ogranicza się do kwestii podatkowych i finansowych, ale obejmuje także ważne aspekty otoczenia biznesowego – system ochrony zdrowia, system wynagrodzeń, rynek pracy, bezpieczeństwo państwa, sektor żywnościowy czy demografię. Organizatorzy kampanii zaznaczali, że nie mają ambicji zakładania nowego ugrupowania politycznego, choć przed wtorkową konferencją pojawiły się takie pogłoski.

– Mamy inny pomysł; chcemy, by politycy już istniejących partii zaczęli poważnie podchodzić do przedsiębiorców – podkreślał prezes BCC. – Będziemy wspierali te ugrupowania polityczne, które przedstawią przedsiębiorcom konkretny pomysł ułatwiający w przyszłości prowadzenie działalności gospodarczej – zapowiedział Marek Kowalski.

A Marek Kłoczko zachęcał przedsiębiorców i ich pracowników do składania podpisów pod dekalogiem. – Wspólnie pokażmy szeroką akceptację naszych postulatów, które poprawiając sytuację przedsiębiorców, pozytywnie przełożą się też na pozycję pracowników – apelował prezes KIG.

– Przedsiębiorcy powinni być partnerem dla partii politycznych. Stanowimy dla rządzących tak dużą siłę jako przedsiębiorcy, że należy nam się przynajmniej to, by politycy zaczęli nas słuchać – podkreślał Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

We wtorek – wspólnie z Łukaszem Bernatowiczem, prezesem Business Centre Club (BCC), i Markiem Kłoczką, prezesem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) – szef FPP podpisał i prezentował mediom „Dekalog przedsiębiorcy” – dziesięciopunktowy program określający potrzeby polskiego biznesu.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rynek pracy
Dane o bezrobociu poważnym problemem rządu przed wyborami w Wielkiej Brytanii
Rynek pracy
Gdzie szukać pracy? Oto sektory, gdzie wakatów jest najwięcej
Rynek pracy
Młodsze zetki rwą się do pracy. Ze studiowaniem jest gorzej
Rynek pracy
Wyjątkowo rachityczne ożywienie prace sezonowej
Rynek pracy
AI zatrzęsie rynkiem pracy. Kogo pogrąży a kto wypłynie?
Rynek pracy
Pracownikom z zagranicy nie chodzi już wyłącznie o pieniądze