Ponad połowa pracodawców sprawdza kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie poprzez testy wiedzy technicznej, 44 proc. sięga po testy językowe, dwie piąte firm daje im do rozwiązania biznesowe case’y a ponad jedna piąta tzw. prework, czyli związane z danym stanowiskiem zadania do wykonania – wynika z raportu „Trendy rekrutacyjne 2022”, który podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie ogłosiła firma rekrutacyjna Antal.

Raport podsumowuje rezultaty jej badania, które latem tego roku objęło 677 osób odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach i może być cenną wskazówką dla kandydatów do pracy.

Jak zwraca uwagę Ilona Wróbel, menedżer zespołu w Antal, proces rekrutacyjny składa się dzisiaj nie tylko z rozmowy pracodawcy z kandydatem do pracy. Często jest też wspomagany wykorzystaniem dodatkowych narzędzi. Dzięki nim można szybko sprawdzić kompetencje danej osoby, tym bardziej że ułatwiają to nowe technologie. Stąd też specjaliści szukający pracy sektorze IT, w bankowości, ubezpieczeniach i instytucjach finansowych mogą spotkać się w trakcie rekrutacji z wymogiem przeprowadzenia testów wiedzy technicznej. Według badania, sięga po nie 61 proc. centrów usług SSC/BPO, 63 proc. firm z sektora bankowo-finansowego i aż 72 proc. firm z branży ICT (72 proc.).

Najdłużej w przemyśle

Kandydaci do pracy w centrach usług SSC/BPO, deklarujący znajomość języków obcych, poddawani są też często testom weryfikującym poziom tej znajomości.

Na tym nie koniec; osoby szukające pracy powinny być też gotowe na to, że potencjalny pracodawca sięgnie po testy psychometryczne. Wykorzystuje je w rekrutacji co piąta firma, przy czym w usługach biznesowych ten odsetek sięga 35 proc.

Szukając pracy warto też zadbać o swój profil w social media (w tym zwłaszcza na portalach biznesowych, jak LinkedIn), bo jego analizę wykorzystuje w rekrutacji specjalistów i menedżerów 35 proc. firm. Kandydaci powinni dbać o dobry networking, czyli sieć kontaktów (głównie zawodowych), bo połowa badanych HR-owców twierdzi, że w ich firmie procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie są prowadzone z pomocą rekomendacji wewnętrznych pracowników, przy czym w handlu detalicznym ten odsetek sięga 69 proc. a w branży energetyczno-paliwowej – 65 proc. Ponad jedna piąta firm wspiera się też zautomatyzowanym systemem zewnętrznych poleceń.

Jak wynika z badania, średnia długość procesów rekrutacji specjalistów i menedżerów to 4,6 tygodnia, choć w części branż (na czele z przemysłem i FMCG) przekracza pięć tygodni. Najkrótsze są procesy rekrutacyjne w agencjach reklamowych i PR oraz w branży energetycznej (od trzech tygodni do miesiąca).

Czytaj więcej

Pracodawcy pilnie poszukują specjalistów. Dramatyczna sytuacja na rynku

Czas na metawersum

Jak zwraca uwagę Aleksandra Jędrzejczyk, starszy konsultant w Antal, na czas trwania rekrutacji wpływa także liczba etapów projektu. (Najczęstszym modelem jest rekrutacja dwuetapowa.) Większa liczba etapów wydłuża cały proces, co nie zawsze wynika z zatorów decyzyjnych w firmach.

Decyzje biznesu o wyborze kandydata znalazły się na czwartym miejscu listy najdłuższych elementów rekrutacji specjalistów i menedżerów. Otwiera ją oczekiwanie na spłynięcie ofert od kandydatów, co wskazało 26 proc. badanych HR-owców. Na drugim miejscu znalazły się spotkania rekrutacyjne (18 proc.) Aleksandra Jędrzejczyk, przypomina, że terminy spotkań są często uzależnione są od dostępności osób przeprowadzających wywiady oraz dostosowania kalendarzy wszystkich stron biorących udział w procesie. Dlatego też przy rekrutacjach, które zakładają więcej etapów i zaangażowanych osób, często trudno jest utrzymać motywację kandydata i zakończyć projekt z sukcesem.

Nic więc dziwnego, że – jak komentuje Artur Skiba, prezes Antal – firmy szukają sposobu na optymalizację działań rekrutacyjnych przy jednoczesnym zwiększaniu współczynnika sukcesu i konkurencyjności na rynku pracy. Pomagają w tym nowe technologie, w tym wirtualna rzeczywistość. Prawie co trzeci z badanych uważa, że metawersum będzie odgrywać znaczącą rolę w rekrutacji, a prawie ośmiu na dziesięciu przewiduje, że w przyszłości będzie tam realizowanych ponad 10 proc, procesów rekrutacyjnych.

Czytaj więcej

Wraz ze wzrostem inflacji rośnie niepokój pracowników