44 proc. Polaków zadeklarowało, że przytyło w trakcie pracy zdalnej, z tego 39 proc. pomiędzy 4-6 kg. Dodatkowo, 31 proc. badanych przyznało, że zajadło stres. W grupie badanych niemal 3/4 osób pracowało z domu więcej niż 50 proc. czasu i zostali oni zapytani m.in. o ocenę swojej diety i samopoczucia.

Ponad połowa, bo 56 proc. respondentów, którzy zauważyli u siebie "negatywne odczucia" związane z pracą zdalną - m.in. frustrację i stres - odnotowała u siebie przyrost masy ciała.

Dodatkowo, w badaniu 46 proc. osób wskazało, iż brakuje im benefitów z biura, z których chcieliby korzystać również w domu.