Pierwszym klientem Colliers jest Atrium European Real Estate. Firma zajmie się komercjalizacją i zarządzaniem budynkiem liczącym 109 mieszkań w Krakowie, który zacznie przyjmować najemców jeszcze w tym miesiącu.

– Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i cieszy się coraz większym zainteresowaniem dużych graczy. Przyspieszył czas komercjalizacji nowych projektów, rosną stawki czynszowe, więc po krótkim okresie stabilizacji spowodowanej wybuchem wojny, spodziewamy się kolejnych transakcji. Jest to o tyle istotne, że rosnące koszty kredytu wykluczyły z rynku zakupów dużą grupę klientów – skomentował Michał Witkowski, dyrektor Living Services w Colliers.

– Widzimy rosnące zainteresowanie rynkiem PRS w Polsce – inwestycje realizowane na wynajem mogą stanowić jedno z narzędzi radzenia sobie z niewystarczającą podażą mieszkań. W związku z tym zauważyliśmy potrzebę stworzenia dla naszych klientów kompleksowej oferty „pod jednym dachem” – powiedziała Agnieszka Krzekotowska, starsza partner i dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w Colliers. - Cieszymy się, że Atrium European Real Estate, które intensywnie rozbudowuje portfel, obdarzył nas zaufaniem i powierzył naszej opiece jedną ze swoich najnowszych inwestycji - dodała.

Strategia Atrium, właściciela centrów handlowych, zakłada utworzenie w Polsce portfela rzędu 5 tys. lokali do końca 2025 r.

Jak szacuje firma Colliers, w 2021 r. wartość inwestycji w portfele mieszkań w Polsce wyniosła 0,6 mld euro.