Fundusz z rodziny Goldman Sachs zebrał od instytucji i osób zamożnych 3,5 mld dolarów na inwestycje w nieruchomości na całym świecie. Na celowniku mają być zarówno obiekty „core plus” (core to najlepsze lokalizacje i najemcy, nastawienie na czynsze, niskie ryzyko inwestycyjne - a więc niski zwrot, a plus oznacza, że w grę wchodzi też otwartość na pewne zwiększanie wartości ) oraz „value added” (obarczone wyższym ryzykiem inwestycyjnym, obliczone nie tyle na czerpanie wpływów z czynszów, ile na skorzystanie z potencjalnego wzrostu wartości).

Od 2012 r. nieruchomościowe ramię Goldman Sachs zainwestowało ponad 50 mld dolarów – zebranego kapitału i zaciągniętego długu - w logistykę, mieszkaniówkę i biura na świecie. Zarządzający nie stronią przy tym od obiektów z kategorii „opportunistic" (podwyższone ryzyko i konieczność „popracowania" nad obiektem, ale dzięki temu duży potencjalny zwrot).

W tym roku w Polsce Goldman Sachs sprzedał deweloperską spółkę Robyg funduszowi PRS TAG Immobilien za około 2,5 mld euro.