Wakat na stanowisku prezesa IPN trwa od śmierci Janusza Kurtyki w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 r.

Pierwszym przesłuchiwanym przez nowo powołaną dziewięcioosobową radę jest Kamiński. W obecności dziennikarzy kandydujący mają przedstawiać koncepcje kierowania IPN oraz odpowiadać na pytania członków rady. Potem rada ma wyłonić w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów, jednego kandydata. Na 5-letnią kadencję ma go powołać Sejm, za zgodą Senatu, zwykłą większością głosów. Jeśli kandydata nie uda się wybrać, rozpisany zostanie nowy konkurs?

Zgodnie z ustawą prezesem IPN może być obywatel polski, spoza członków rady, wyróżniający się "wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu"; niekarany; który nie były gentem ani oficerem służb specjalnych PRL oraz nie ma związków z obecnymi służbami specjalnymi RP; nie jest też członkiem partii politycznej czy związku zawodowego i nie prowadzi "działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu". Do konkursu może przystąpić osoba, która ma wykształcenie wyższe z tytułem naukowym, doświadczenie na stanowisku kierowniczym; zna problematykę IPN i odpowiednich ustaw i choć jeden język obcy.?

z ostatniej chwili:

Popołudniu Rada IPN wybrała kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Został nim Łukasz Kamiński, 38-letni dr historii, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i szef Biura Edukacji Publicznej IPN. Kamiński otrzymał pięć głosów, uzyskując większość w dziewięcioosobowej Radzie. Szef rady prof. Andrzej Paczkowski ma nadzieję, iż Sejm rozpatrzy tę kandydaturę na posiedzeniu zaczynającym się 8 czerwca.