Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 281

Niedawno rosyjskie MSW opublikowało sprawozdanie dotyczące przestępczości w kraju (za dziewięć miesięcy bieżącego roku).

Największy wzrost przestępstw dokonanych z użyciem broni palnej i ładunków wybuchowych odnotowano w graniczących z Ukrainą obwodach.

W obwodzie kurskim liczba takich przestępstw, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła aż o 675 proc. W obwodzie biełgorodzkim odnotowano wzrost na poziomie 213 proc.

Czytaj więcej

Ukraińska armia: Odwrót Rosjan z wschodniego brzegu Dniepru

Pogorszyła się też sytuacja w Moskwie - w stolicy między styczniem a wrześniem było o ponad 200 proc. więcej przestępstw z użyciem broni palnej niż w roku poprzednim.

Z informacji tych wynika, że ponad dwukrotnie wzrosła przestępczość w Petersburgu, w obwodach pskowskim, twerskim i saratowskim.

W całej Rosji doszło do ponad 5 tys. przestępstw z użyciem broni palnej

W graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim przestępczość z użyciem broni i materiałów wybuchowych wzrosła o 92 proc.

W całej Rosji doszło do ponad 5 tys. przestępstw z użyciem broni palnej. Odnotowano też 283 przypadki wykorzystania przez przestępców ładunków wybuchowych - pod tym względem sytuacja jest najgorsza od sześciu lat.

Lawinowo rośnie też liczba kradzieży. W ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku odnotowano o ponad 35 proc. więcej takich przestępstw niż w roku ubiegłym.