- W ubiegłym roku skupiliśmy uwagę przede wszystkim na podwyższaniu marży – mówi Jannis Samaras, dyrektor generalny grupy napojowej Kofola.

Jak dodaje pozycja finansowa grupy jest obecnie bardzo dobra, wskaźnik zadłużenia spadł poniżej 1 i potencjał finansowy pozwala na poszukiwanie kolejnych okazji do akwizycji.

Niższe przychody to przede wszystkim efekt niższych o niemal 60 mln zł spółki Hoop Polska. Zysk operacyjny grupy zwiększył się o 25 proc., do ponad 67 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) o 11,4 proc., do niemal 139 mln zł.

- W roku bieżącym nasze priorytety pozostają takie, jakie ustaliliśmy w roku poprzednim. To rozbudowa obecności na rynku prozdrowotnych napojów, poszerzanie działalności dystrybucyjnej i pomyślne wejście na rynek bałkański po zakończeniu akwizycji słoweńskiej marki Radenska – zaznacza szef Kofoli.

We wtorek Kofola poinformowała, że 17 marca 2015 r. spółka Radenska stała się oficjalnie nowym członkiem grupy. Kofola i Pivovarna Laško podpisały umowę zakupu słoweńskiej spółki Radenska w grudniu 2014 r.

Umowa zawierała szereg warunków wstrzymujących płatność i przejście własności akcji. Wszystkie te warunki zostały spełnione – informuje napojowa spółka.

 

Kofola nabyła 87,16 proc. udziałów i oczekuje na finalizację nabycia dalszych 6,82 proc. udziałów w spółce Radenska w ciągu najbliższych dni. Następnie zostanie ogłoszona obowiązkowa oferta publiczna na zakup pozostałych akcji spółki Radenska.