Jak podał Tarczyński, zniszczone mienie było objęte ubezpieczeniem. Firma oszacowała, że wartość kosztów usuwania skutków pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniesie około 60 mln zł.

„Spółka szacuje, iż wartość jej majątku objętego ww. zdarzeniem wyniosła ok. 101 mln zł, a szacowana skala odpisów wartości majątku zniszczonego lub wymagającego naprawy to ok. 51,5 mln zł. Według szacunków spółki, wartość kosztów usuwania skutków pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniesie ok. 60 mln zł” - poinformował Tarczyński w komunikacie.

Czytaj więcej

Płoną zakłady mięsne Tarczyński S. A. w Ujeźdźcu Małym

„W ocenie zarządu spółki zidentyfikowane źródła rozliczenia szkody pożarowej pokrywają koszty usunięcia skutków pożaru w obszarze odtworzenia utraconego majątku i rekompensaty skutków ekonomiczno-finansowych będących pochodną ww. zdarzenia” – dodała firma.

W październiku 2022 roku pożar wybuchł w Zakładach Mięsnych Tarczyński w Ujeźdźcu Małym. Jak podała spółka, zniszczeniu uległa część nowych hal produkcyjno-magazynowych wraz z dwiema nowymi liniami produkcyjnymi, z których jedna uległa całkowitemu zniszczeniu. Jej odbudową może potrwać do końca 2023 roku.

Tarczyński uspokaja jednak, że skutki pożaru, z uwagi na szkody wyrządzone głównie na nowo budowanych liniach produkcyjnych, nie mają znaczącego wpływu na prowadzoną przez spółkę działalność i jej bieżące wyniki finansowe.