Wzrost indeksu wynikał z wyższych cen czterech z pięciu jego składowych indeksu FAO: cukru (11,7 proc.), mięsa (2 proc.), zbóż (1,6 proc.) oraz produktów mlecznych (0,4 proc). O 1,8 proc. zmalały jedynie ceny oleju roślinnego.

- W strukturze danych na szczególną uwagę zasługują ceny cukru, które od początku roku zwiększyły się o 20,6 proc. Ich wzrost wynika przede wszystkim z oczekiwanej niższej produkcji cukru trzcinowego wśród jego kluczowych producentów, przy jednoczesnym prognozowanym wzroście popytu ze strony Chin. Na uwagę zasługuje również pierwszy od października ubiegłego wzrost cen produktów mlecznych, wskazujący na stabilizację sytuacji na światowym rynku mleka – zwraca uwagę Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Jak dodaje, majowe dane stanowią wsparcie dla scenariusza tego banku, zgodnie z którym na początku 2016 r. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności.