- Ostatnie dwa ogniska pojawienia się wirusa w gospodarstwach utrzymujących świnie wskazują na konieczność zaostrzenia kontroli przestrzegania rygorów bioasekuracji. W tym celu niezbędne jest współdziałanie wszystkich służb, nie tylko tych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podał resor rolnictwa w czwartkowym komunikacie.

Na bieżąco pracuje specjalny zespół resortowy, który przygotowuje kolejne propozycje rozwiązań dotyczące większej skuteczności w zwalczaniu ASF – zaznaczyło Ministerstwo Rolnictwa.

W środę pojawiła się informacja, o wykryciu siódmego przypadku ASF w Polsce. Ognisko wystąpiło w powiecie białostockim (poprzednie także pojawiły się na Podlasiu).

Z powodu obecności w Polsce ASF, Polska od ponad dwóch lat nie może eksportować wieprzowiny do m.in. Rosji, Chin i Japonii.