Pracownik może odejść bez wypowiedzenia, jeśli jest zmuszony do nadgodzin

Zatrudniony na stanowisku, ustawicznie zobowiązywany przez przełożonego do zostawania w firmie po godzinach może odejść z niej bez prawnych konsekwencji.

Publikacja: 19.07.2023 07:26

Pracownik może odejść bez wypowiedzenia, jeśli jest zmuszony do nadgodzin

Foto: Adobe Stock

Prawomocnym wyrokiem Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, że pracujący pod ziemią sztygar zmianowy nie zapłaci swojemu byłemu przedsiębiorstwu 20 tys. zł odszkodowania za odejście z kopalni. Mężczyzna złożył oświadczenie o rozwiązaniu ze spółką umowy o pracę bez wypowiedzenia. Powodem było ciężkie naruszenie przez nią podstawowych obowiązków, polegające na niewypłacaniu mu przez trzy lata wynagrodzenia za nadgodziny. Mężczyzna chciał też, żeby firma zapłaciła mu za to 50 tys. zł, i utrzymywał, że w zakładzie była to stała, akceptowana przez przełożonych praktyka.

Sąd Rejonowy w Tychach oddalił powództwo przedsiębiorstwa. Ustalił, że czas pracy na stanowisku, jakie pełnił pozwany, nie mógł przekraczać siedmiu i pół godziny dziennie, a więc i 37,5 godziny tygodniowo. Poza tym musiał wykonywać na powierzchni wiele innych czynności, takich jak odbieranie raportu z poprzedniej zmiany, ustalenie zakresu prac, przebieranie się, wypełnianie książki raportowej, kontaktowanie się z kierownikiem i dopełnianie innych formalności.

Za to wszystko nie otrzymywał pieniędzy, a dzięki wyliczeniom biegłej sąd ustalił, że chodziło o prawie 46 tys. zł dodatkowego, przysługującego mu wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Home office: co musi zrobić szef, by nie płacić za nadgodziny?

– Trudno także dostrzec zasadność poglądów skarżącej, powielanych przez wszystkie spółki górnicze, jakoby tylko forma pisemna stanowiła podstawę przyjęcia, że pracownik rzeczywiście świadczył pracę w godzinach nadliczbowych – wskazał z kolei katowicki SO, podtrzymując wyrok sądu pierwszej instancji.

Za oczywiste uznał on, że firma dopuściła się wobec pozwanego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, i nie podzielił zdania, że niewypłacana mu cyklicznie suma stanowiła jedynie niewielką część jego zarobków.

Ponadto sędziowie z okręgu nie zgodzili się z argumentem firmy, jakoby pozwanemu wypłacana była pensja za pracę osiem godzin, a zatem dopiero po przekroczeniu tej normy można by mówić o jakichkolwiek nadgodzinach. Zauważyli, że czas pracy zarówno dziennej, jak i tygodniowej na zajmowanym przez niego stanowisku był krótszy niż ten powszechny ze względu na to, że odbywała się ona w szczególnych warunkach.

Sąd okręgowy zauważył, że takie czynności, jak zapoznawanie się z dokumentacją czy instruowanie innych podległych pracowników, były wliczane do czasu pracy.

– Skoro zatem realizacja wszystkich tych zadań była niezbędna do prawidłowego wywiązania się przez pozwanego z obowiązków spoczywających na nim w trakcie zmiany, należało je zaliczyć do czasu wykonywania przez niego pracy i przyznać z tego tytułu wynagrodzenie – uznał SO.

I skonkludował, że przypadek pozwanego nie jest odosobniony, zaś linia orzecznicza SO w podobnych sprawach została już ugrun- towana. Zakłada ona, że pracującym pod ziemią, szczególnie w dozorze, przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny, liczone na podstawie rejestru wejścia i wyjścia z zakładu.

Sygnatura akt: XI Pa 78/23

Prawomocnym wyrokiem Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, że pracujący pod ziemią sztygar zmianowy nie zapłaci swojemu byłemu przedsiębiorstwu 20 tys. zł odszkodowania za odejście z kopalni. Mężczyzna złożył oświadczenie o rozwiązaniu ze spółką umowy o pracę bez wypowiedzenia. Powodem było ciężkie naruszenie przez nią podstawowych obowiązków, polegające na niewypłacaniu mu przez trzy lata wynagrodzenia za nadgodziny. Mężczyzna chciał też, żeby firma zapłaciła mu za to 50 tys. zł, i utrzymywał, że w zakładzie była to stała, akceptowana przez przełożonych praktyka.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży