·      ustawa z 8 lutego 2023 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Abu Dhabi dnia 22 września 2022 r. (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 600)

·       ustawa z 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 marca 2023 r., poz. 605)