W poniedziałek 22 lutego cztery europejskie organizacje wydawców prasy porozumiały się z firmą Microsoft w kwestii wypracowania korzystnego dla obu stron porozumienia w sprawie wynagrodzenia za używanie w internecie treści z pracy mediów.

Przyszłe reguły współpracy prasy z wielkimi graczami internetowymi mają być oparte na uczciwym wynagrodzeniu za używanie treści prasowych.

Czytaj także: Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu

Strony będą rozwiązywały spory na zasadzie arbitrażu czerpiącego wzorce z modelu australijskiego. Ten zakłada ustalanie owego wynagrodzenia na korzyściach uzyskiwanych zarówno przez prasę, jak i platformę internetową z faktu zamieszczenia treści prasowych na tych platformach.